Podrobná historie

Skončila 2. světová válka a pro obec Holčovice nastává nová doba spojená s příchodem osídlenců a také s odsunutím více jak 2 000 Němců. Přicházejí rodiny nejen z různých míst Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska (hlavně do Hejnova) a z Řecka (do Horních Holčovic a Jelení).

Brzy po příchodu se mladí obyvatelé, ročníky 1920 – 1925, začínají zajímat o moţnosti sportování. Nejvíce se nabízela kopaná, a tak již na jaře 1946 se schází první zájemci o tento sport. Prvním problémem bylo hřiště. Našla se alespoň částečně rovná plocha na pravém břehu řeky Opavice na stráni nad pilou za statkem p. Kalince. Hřiště šlo trochu  z kopce od jedné branky ke druhé a také zleva doprava, ale prvním  nadšencům  to  stačilo.  Hlavními  organizátory  byli  správní komisař  Jan  Kazimírský  a  tajemník  obce  Daněk.  Výsledkem  bylo ustanovení SK Holčovice. Název klubu se často měnil, poslední název Tatran Holčovice trvá od roku 1948, kdy také začali místní fotbalisté hrát mistrovské soutěţe okresu Krnov. Připomeňme si jména prvních hráčů:

Benych, Dvořák, Haladěj, Říman, Jasiok, Bystroň, Palica, Czolko, Šolonka, Koutný, Havránek, Krhovjak, Stáňa, Perdula, Černek, Křístek, Uhlíř, Protivánek, Dofek, Kubinec Pavel, Mollar, Juráň Lad., Žáček, Juráň Vraťa, Gnojek, Krkoška, Kubinec Ladislav, Svoboda Miroslav.

Složení mužstva se často měnilo díky značné fluktuaci obyvatel, kteří měnili zaměstnání a odcházeli z důvodu znárodnění a rušení tradičních provozoven. V prvních letech hrají muži převážně s mužstvy z nejbližšího okolí (Hynčice, Město Albrechtice, Třemešná, Janov, Jindřichov, Liptaň a další), dopravu na utkání zajišťoval autodopravce p. Prokop.

Výstavba hřiště

historie1Staré  hřiště  nad  pilou  nevyhovovalo  jak  polohou,  tak  i  rozměry, hráči se museli převlékat v objektu vedle  hospody  a  dojít na hřiště téměř půl kilometrů. Proto dochází k rozhodnutí postavit nové hřiště. To  již  nezařizoval  tajemník  p.  Daněk,  který  byl  po  roce  1948 odsouzen a později v roce 1956 rehabilitován. Výstavba začala v roce 1951 na místě dnešního hřiště. Nejprve bylo nutno zbourat tři starší neosídlené  domky,  potom  celou  plochu  srovnat,  vše  ručně, brigádnicky. První utkání na nové hřišti se hrálo poslední červnovou neděli roku 1952, jako kabiny dlouho sloužil přízemní domek vedle hřiště.  Do  čela  TJ  Tatran se v této  době dostává  p. Rudolf  Král, vedoucí pily, později p. Jan Doležal, bývalý poslanec NS a školní inspektor. Družstvo mužů se postupně omlazuje. Do Holčovic přichází v roce 1951 Josef Zikl jako učitel z Hradce Králové, v r. 1953 Josef Miklovič z Trnavy  a Josef Michálek v  r. 1955,  který prošel  kluby v Praze (Bohemians) a v Ostravě (Baník).  V okresních soutěžích Krnova bylo málo mužstev, proto se vytváří nové soutěže společně s okresem Opava. Naši hráči tak zajíždějí do Holasovic, Brumovic, Opavy,  Komárova,  Žimrovic,  Hradce  nad  Moravicí.  Výsledky z tohoto období byly průměrné, ale naše hřiště se stávalo stále více střediskem dobré zábavy.

Pěkného úspěchu dosáhli v roce 1957 muži na turnaji v Hradci  nad Moravicí, kde z osmi účastníků skončili na 2. místě. Raritou bylo, že celý turnaj odehráli jen s 10 hráči (jedno auto nepřijelo) a pobrali i ceny za nejlepšího brankáře (Josef  Říman) a za nejlepšího hráče a střelce (Josef Zikl).

Výměna generací

historie2Od  roku  1956  se  podstatně  mění  kádr  muţstva,  které  hraje v okresních soutěžích. Hráči, kteří začínali vytvářet první mužstvo v roce 1946 a později, překračují věk 30 let a postupně zanechávají aktivní činnost. Mnozí z nich dále pokračují  jako  funkcionáři TJ Tatran (Říman J., Haladěj, Benych, Miklovič). Na  jejich místa přicházejí mladí nadějní brankáři Rosín, Bernatík, Hlavatý, Hatala Jiří (chytá většinou Rosín, ostatní hrají v poli) a hráči Socha, Bacula, Šimek, Žáček, Juráň Miroslav, Rapavý Ondřej a další. V roce 1958 přichází do Hejnova Jaroslav Nový (střídá Josefa Zikla) a hned se zapojuje do organizování sportu v Hejnově, kde z žáčků vychoval další hráče pro 70. léta. Na několik let odchází v roce 1958 Michálek do Města Albrechtic, z Heřmanovic dojíždí pravidelně Spiros a Vakopulos.

Mužstvo hraje kvalitní kopanou, ale pro postup do krajských souteží I. B třídy vždy chyběl malý krůček. V roce 1962 jsme zaznamenali rekordní výhru tohoto mužstva v Radimi, kde na hřišti bez sítí porazili naši muži domácí v poměru 20:1, když sám  Molák dává 13 branek a jedinou branku jsme si za domácí museli dát sami.

historie3Dorost v Holčovicích

Dobré výsledky žáků přiměly výbor TJ Tatran pod vedení Oskara Hudce k založení  družstva dorostu v roce 1963 – 1964. Mezi hráči tohoto kolektivu nacházíme mnohé, kteří se později stávají oporami druţstva mužů: Sojčák Mir., Klímek Lad., Kubaník Št., Hradil  J., Hradil Mir., Hatala V., Perdula, Váňa Zd., Tkačík J., Kučavík, Šupina Mir.,  Navrátil  Zd.,  Včelný  Ant.,  Kubinec  J.,  Voříšek  P.,  Hatala  J., Kulich Boh.,  později Pírek J., Chybík J., Palica K., Hanščák Ján, Tkačík P., Květoň  M., Šustek  Fr.,  později například Liolios P. či Pabjan M., a také dorostenci z Města Albrechtic, kde v té době dorost neměli: Žídek  J.,  Segeč  Fr.,  Urbánek, Tesár a další. Činnost mládežnických družstev v tomto období byla řízena hlavně dvojicí Zikl (vrátil se v roce 1960 na školu) a Zeman. Po odvolání Josefa Zikla z funkce ředitele školy v roce 1970 dorost i žáci v roce 1972 přestávají hrát okresní soutěže, později se obnovují již jenom žáci.